خبرهای روز :

اخبار استان ها

قیمت جهانی کالاهای اساسی

گندم روسیه

345 دلار /2021

گندمB آلمان

356دلار /2021

گندم اتحادیه اروپا(رومانی)

343 دلار / 2021

برنج ویتنام 5% شکسته

425دلار فوب / 2021

برنج پاکستان 5% شکسته

357 دلار / فوب / 2021

برنج تایلند 100% سورت پاربویل

383دلار / فوب / 2021

برنج هند 5% شکسته پاربویل

351 دلار / فوب / 2021

روغن پالم آر بی دی مالزی

1348 دلار / فوب /2021

روغن پالم آر بی دی اندونزی

1400دلار فوب / 2021

روغن آفتابگردان (دریای سیاه) اکراین

637دلار فوب / 2021

روغن سویا برزیل

1438دلار فوب / 2021

شکرخام نیویورک

448/19 دلار/ 2021

شکر سفید لندن

521/9دلار / 2021

نظرسنجی