دستورالعمل خرید تضمینی گندم داخلی در سال 1400

دستورالعمل خرید تضمینی گندم داخلی در سال 1400 تاریخ ثبت : 1400/02/07
طبقه بندي : ,,
موضوع : دستورالعمل خرید تضمینی گندم داخلی در سال 1400
توضیحات : پیوست 1:دستورالعمل خرید تضمینی گندم داخلی 1400 پیوست 2:نامه وزیر جهاد کشاورزی پیوست 3:ابلاغیه استان ها
فایل پیوست1 : دانلود فايل
فایل پیوست2 : دانلود فايل
فایل پیوست 3 : <#f:575/>
فایل پیوست 4 : <#f:576/>
فایل پیوست 5 : <#f:2396/>
ردیف : 176
تعداد نمایش : 817 <<بازگشت