آرشیو گالری

گزارش تصویری بازدید از کارخانجات آردسازی زنجان

گزارش تصویری بازدید از کارخانجات آردسازی زنجان

مشاهده تصاویر
گزارش تصویری مراکز تولید آرد در استان زنجان

گزارش تصویری مراکز تولید آرد در استان زنجان

مشاهده تصاویر
تودیع و معارفه مدیران شرکت بازرگانی دولتی ایران

تودیع و معارفه مدیران شرکت بازرگانی دولتی ایران

مشاهده تصاویر
در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیران کل شرکت

در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیران کل شرکت

مشاهده تصاویر
گزارش تصویری نشست نمایندگان اتحادیه‌ها و انجمن‌ها - بخش اول

گزارش تصویری نشست نمایندگان اتحادیه‌ها و انجمن‌ها - بخش اول

مشاهده تصاویر
گزارش تصویری نشست نمایندگان اتحادیه‌ها و انجمن‌ها - بخش اول

گزارش تصویری نشست نمایندگان اتحادیه‌ها و انجمن‌ها - بخش اول

مشاهده تصاویر
گزارش تصویری نشست نمایندگان اتحادیه‌ها و انجمن‌ها - بخش دوم

گزارش تصویری نشست نمایندگان اتحادیه‌ها و انجمن‌ها - بخش دوم

مشاهده تصاویر
گزارش تصویری مراسم تقدیر از کارکنان دفتر مرکزی حراست

گزارش تصویری مراسم تقدیر از کارکنان دفتر مرکزی حراست

مشاهده تصاویر
بازدید دکتر ساداتی نژاد و دکتر ستاری از مرکز نوآوری صنعت غذا

بازدید دکتر ساداتی نژاد و دکتر ستاری از مرکز نوآوری صنعت غذا

مشاهده تصاویر
بازدید دکتر مخبر و دکتر ساداتی‌نژاد از مجتمع شهید مدرس

بازدید دکتر مخبر و دکتر ساداتی‌نژاد از مجتمع شهید مدرس

مشاهده تصاویر
بازدید مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از مجتمع شهید مدرس

بازدید مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از مجتمع شهید مدرس

مشاهده تصاویر
کنفرانس بین‌المللی Iran Grain

کنفرانس بین‌المللی Iran Grain

مشاهده تصاویر
در حاشیه کنفرانس بین‌المللی Iran Grain

در حاشیه کنفرانس بین‌المللی Iran Grain

مشاهده تصاویر
معارفه مدیران دفتر هیأت مدیره و مدیرعامل، حراست و روابط عمومی

معارفه مدیران دفتر هیأت مدیره و مدیرعامل، حراست و روابط عمومی

مشاهده تصاویر
نشست راهبری زنجیره تأمین گندم با حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی

نشست راهبری زنجیره تأمین گندم با حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی

مشاهده تصاویر
برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران - اسفند 1400

برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران - اسفند 1400

مشاهده تصاویر
مراسم گرامیداشت روز زن در شرکت

مراسم گرامیداشت روز زن در شرکت

مشاهده تصاویر