درباره ما

مقدمه :

شرکت بازرگانی دولتی ایران، به عنوان متولی اجرای مصوبه های تکلیفی مراجع ذی صلاح بالادستی و پیش از آن، به عنوان متولی تهیه برنامه زمان بندی خرید و واردات کالاهای اساسی و ضروری و تدارک کالاهای مورد نیاز کشور از منابع بازارهای داخلی با هدف مشارکت در اجرای سیاست های تنظیم بازار و ... ، در سال های برنامه های توسعه کشور به ویژه از آغاز دولت دوازدهم، همواره تلاش کرده است با تمام توان کارشناسی نسبت به اجرای تکالیف قانونی مترتب بر شرکت اقدام کرده و تمامی وظایف و ماموریت های محوله از سوی دولت و

وزارت جهاد کشاورزی را به طور کامل به اجرا گذارد.این در حالی است که تهیه و تامین کالاهای استراتژیک از جمله گندم، برنج، روغن خام و شکر خام بهسازی امور توزیع و فروش و ذخیره سازی و نگهداری کالا و نظارت کامل بر آنها و افزون بر این، همسویی و  اهتمام کامل در اجرایی شدن برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری با هدف محقق شدن نظام  اداری بهره ور، تمامی بیانگر حضور فعال شرکت بازرگانی دولتی ایران در عرصه اقتصاد کشور است و این شرکت  را به عنوان مهم ترین بازوی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین دولت در جهت تامین خدمات مورد نیاز بازرگانی تجاری کشور و تعدیل و تنظیم بازار درآورده است

 

   دانلود : moarfy.pdf           حجم فایل 429 KB