ليست مزايده‌ها


 
عنوان مزایدهتاریخ انتشارآخرین مهلت
مزایده 5 واحد ملک1401/4/291401/5/3
مزایده 4 واحد ملک1401/3/281401/4/3
مزایده 2 واحد ملک1401/2/231401/3/3
مزایده 6 واحد ملک1400/11/121400/12/4
مزایده فروش آهن آلات و آلومینیوم ضایعاتی واقع در انبار مکران چابهار1400/10/231400/11/6
تجدید مزایده فروش اموال ضایعاتی استان یزد 1400/10/181400/11/4
تجدید مزایده فروش کانتینرهای ضایعاتی استان کرمان 1400/10/231400/11/3
آگهی تجدید مزایده فروش اموال ضایعاتی در سیلوی نکاء و انبار بابل 1400/10/111400/10/27
مزایده فروش اموال ضایعاتی استان یزد 1400/10/21400/10/30
مزایده فروش اموال ضایعاتی در سیلوی نکاء و انبار بابل 1400/9/171400/9/27
تجدید مزایده فروش 2000 تن لرد روغن خام 1400/4/281400/5/11
مزایده فروش حدود 285 تن آهن آلات ضایعاتی و 54 تن آلومینیوم 1400/4/291400/5/10
مزایده فروش 2000 تن لرد روغن خام ارسال 1400/2/311400/4/31
فروش حدود 98 تن آهن آلات ضایعات واقع در انبار های ساری و سیلوی شهید میرزاپور1400/2/291400/3/4
تجدید مزایده املاک 2 واحد ملک1399.9.111399.9.21
مزایده املاک 2 واحد ملک 1399.8.61399/8/24
مزایده املاک 5 واحد ملک 1399.7.261399.7.12
در مزایده 1 واحد ملک1399.2.121399.2.29
املاک 13 واحد ملك تجاری، مسكوني 1398.11.261398.12.13
تجدید مزایده املاک 11 واحد ملك تجاری, مسكوني کهگیلویه و بویر احمد و البرز 1398/09/231398/10/14
مزایده 11 واحد ملك تجاری, مسكوني , تحت پوشش خود واقع در استانهاي کهگیلویه و بویر احمد و البرز1398.8.211398.9.12
تجدید مزايده فروش مقدار 3500تن لرد روغن 1398.8.251398.9.3
مزايده فروش مقدار حدود 3500 کیلوگرم لرد روغن 1398.7.201398.8.12
مزايده فروش تعداد11 دستگاه خودروهاي سواري قابل شماره گذاري شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران1398.7.91398.7.29
10 واحد ملك تجاری, مسكوني ، زمين 98/2/2198/3/13
مزايده فروش 13 دستگاه موتور سیکلت1397.6.311397.7.18
تجدید مزایده فروش 7 هزارتن برنج برای مصارف صنعت الکل سازی1397/2/171397/3/5
آگهی مزایده‌ی 7000 تن برنج برای مصارف الکل سازی97/01/1997/01/29
آگهی تجدید مزایده‌ی عمومی فروش 32700 تن برنج اروگوئه جهت صادرات - اسفندماه 13961396.12.131396.12.23
مزایده‌ی فروش 15000 تن کنجاله‌ی کلزا1396/11/71396/11/17
مزایده‌ی فروش 32700 تن برنج اروگوئه جهت صادرات1396/11/71396/11/16
مزايده 14 واحد ملك اداري، مسكوني، زمين ، انبار و سردخانه1396/2/41396/2/13
مزایده فروش خودرو95/10/2795/11/5
تجديد مزايده فروش لرد روغن 1395/9/211395/9/30
مزايده فروش لرد روغن 1395/9/81395/9/1
مزایده فروش قطعات یدکی مازاد انواع خودرو1395/7/121395/8/5
مزاید 5 واحدملک1395/6/241395/6/28
مزاید 4 واحد ملك1395/6/311395/7/1
تجديد مزايده 319 عدد شمش اكسترود1395/1/291395/3/23
مزايده 319 عدد شمش اكسترود1395/1/231395/2/14
مزايده فروش حدود 510 تن برنج بوجاري موجود در انبار شهيد مدرس » 1395/1/231395/2/1
مزایده 225/497 کیلوگرم لرد روغن خام1394/6/161394/6/29
تجديد مزايده 319 عدد شمش اكسترود1393/12/281393/12/6
تجديد مزايده 319 عدد شمش اكسترود93/10/1593/11/6
مزايده فروش 319 عدد شمش اكسترود و19 دستگاه ژنراتوربرق1393/8/211393/9/4
تجديد مزايد 750تن لرد روغن 1393/7/81393/7/23
مزايده يك دستگاه خودروي سواري1393/5/261393/6/8
مزايده33 ملك اداري مسكوني -زمين -انبار سردخانه وكارخانه نان ماشيني-باغ1393/3/261393/4/8
مزايده 750 تن لرد روغن1393/2/301393/3/13
مزايده فروش تعداد 8 دستگاه خودروهاي سواري قابل شماره گذاري1393/2/301393/3/13
مزايده 36 ملك اداري مسكوني -زمين -انبار سردخانه وكارخانه نان ماشيني1392/2/161393/2/29
مزايده ١٠ دستگاه خودرو1392/11/281392/12/7
مزايده حبوبات1392/11/71392/11/28
مزايده فروش دستگاه HPLC و ملحقات آن1392/9/241392/10/8
مزايده عدس ونخود 1392/9/101392/9/17
ادامه مزايده 61 واحد ملك اداري -مسكوني - زمين - انبار وسيلو سردخانه 1392/8/181392/9/2
مزايده 61 واحدملك اداري -مسكوني - زمين -انبار وسيلو سردخانه -نان ماشيني 1392/8/181392/9/2
اگهي مزايده ١٠٠٢ تن لرد روغن1392/6/41392/7/2
اگهي مزايده ٥٣ واحد ملك مسكوني اداري انباري سيلو1392/6/61392/7/2
اگهي تجديد مزايده ١٣واحد ملك مسكوني اداري انباري وسيلو1392/4/101392/4/23
٣٠واحد ملك مسكوني اداري انبار وسيلو1392/1/281392/2/10
٤٧دستگاه خودروي سواري1392/1/281392/2/2
مزایده کارتن91/11/2891/12/9
مزایده ٢٥ واحد مسکونی1391/11/23139/12/23
مزایده چای1391/11/201391/11/30
مزایده ١٥٠٠تن لرد روغن91/9/1191/9/22
فروش ٩ واحد مسکونی91/8/2091/8/30
فروش ٧١ واحد ملک اداری ،زمین ، انبار ، سیلو ، کارخانه و سرد خانه91/01/2691/02/18
مزایده ٧٥٠ تن لرد روغن خام91/01/1991/02/09
مزايده برنج داخلي(جدید)90/12/0490/12/22
مزایده ٧٥٠ تن لرد روغن(جدید)90/12/04 90/12/22
مزایده ٧٥٠ تن لرد روغن90/10/0890/10/17
مزایده ١٦ واحد ملک اداری ، مسکونی و انبار 90/10/0690/10/27
مزایده ٩٠تن برنج تایلندی90/08/2190/08/28
مزایده ٥ واحد انبار و ملک90/07/3090/08/07
مزایده ٣٣ واحد ملک ، کارخانه نان ماشینی ، سیلو ، سردخانه و انبار90/07/0790/07/24
مزایده ٧ واحد زمین ، انبار و ملک اداری90/07/1490/07/21
مزایده ٢١ واحد ملک اداری ، سیلو ، انبار ، کارخانه نان ماشینی و سرد خانه90/04/2790/05/03
مزایده ٢٤ واحد ملک اداری ، انبار ، کارخانه نان ماشینی و سرد خانه90/03/2590/04/11
مزایده ١٤ واحد سیلو ،انبار ، ملک مسکونی ، اداری ،زمین90/03/1090/03/23
مزایده چادر مشکی90/02/2490/02/31
مزایده 20 واحد ملک اداری ، مسکونی ، سیلو ، انبار ، سرد خانه ، کارخانه نان ماشینی90/02/1890/02/25
تجدید مزایده ١٨ واحد انبار ،ملک اداری،مسکونی ،سیلو ،سرد خانه90/01/1690/01/23
(تجدید مزایده) فروش ٣٦٥٥ تن برنج سفید89/11/2889/12/14
(تجدید مزایده) مزایده ١١ واحد سیلو ،ملک اداری و مسکونی89/11/1989/11/07
مزایده ٥ واحد ملک مسکونی ، زمین و سیلو89/11/1789/11/21
(تجدید مزایده ) ٢١ واحد سیلو ،ملک اداری و مسکونی89/11/1489/11/21
مزایده فروش مقدار ٩١٥٥ تن برنج سفید وارداتی89/11/0389/11/20
مزایده ١١ واحد سیلو ،ملک اداری و مسکونی89/10/2389/11/10
تجدید مزایده فروش ٧٠٠ تن لرد روغن خام (مخازن بندر عباس )89/10/1689/11/04
مزایده فروش ٩ واحد سیلو ، زمین ، ملک اداری ، مسکونی89/10/1489/11/04
مزایده ملک کالج و انبار نازی آباد89/10/02189/10/19
مزایده فروش ٧٠٠ تن لرد روغن خام (مخازن بندر عباس )89/09/2089/10/12
مزایده فروش ١٣ واحد سیلو ، زمین ، ملک اداری ، مسکونی89/09/1189/09/30
تجدید مزایده فروش ١٦٢٩ تن کاغذ29/08/8989/09/16
مزایده عمومی خودروی سواری (پژو ٤٠٥)01/08/8911/08/89
تجدید مزایده فروش سیلو ، انبار ، باغ ، زمین04/08/8911/08/89
مزایده فروش ١٦٢٩ تن کاغذ چاپ04/08/8922/08/89
تجدید مزایده ٣١٢٩ تن کاغذ چاپ27/07/89
مزایده فروش سیلو ، انبار ، باغ ، زمین06/07/8925/07/89
مزايده فروش ٩٠٢٣ تن برنج سفيد وارداتي27/06/8914/07/89
مزايده فروش ٣١٢٩ تن كاغذ چاپ13/06/8931/06/89
تجديد مزايده عمومي فروش ٦واحد سردخانه و٤واحد نان ماشيني06/05/8926/05/89
تجديد مزايده عمومي فروش سردخانه شهيد فصيحي وانبارهاي مربوطه06/05/8926/05/89
مزايده عمومي فروش ٨١٥٠تن برنج ويتنامي22/04/8912/05/89
مزايده عمومي فروش سردخانه شهيد فصيحي وانبارهاي مربوطه12/04/8921/04/89
مزايده عمومي فروش ٦واحد سردخانه و٤واحد نان ماشيني26/03/8926/04/89
مزايده عمومي فروش ٢٠٥٠٠تن برنج ويتنامي26/03/8923/04/89
مزايده آهن آلات و ساير اقلام اسقاطي و قراضه16/03/8923/03/89
آگهي نوبت دوم مزايده فروش٨٠٠تن لردروغن خام22/02/8919/03/89
مزايده ٨٠٠ تن لرد روغن خام موجود در مخازن بندر عباس31/01/8918/02/89