خبرهای روز :

اخبار استان ها

قیمت جهانی کالاهای اساسی

گندم روسیه

255 دلار /2021

گندمB آلمان

253 دلار /2021

گندم اتحادیه اروپا(رومانی)

253 دلار / 2021

برنج اورگوئه 5% شکسته

620 دلار فوب / 2021

برنج پاکستان 5% شکسته

439 دلار / فوب / 2021

برنج تایلند 100% سورت پاربویل

451دلار / فوب / 2021

برنج هند 5% شکسته پاربویل

395 دلار / فوب / 2021

روغن پالم آر بی دی مالزی

983 دلار / فوب /2021

روغن پالم آر بی دی اندونزی

1130 دلار فوب / 2021

روغن آفتابگردان (دریای سیاه) اکراین

1460 دلار فوب / 2021

روغن سویا برزیل

1180دلار فوب / 2021

شکرخام نیویورک

383 دلار/ 2021

شکر سفید لندن

459دلار / 2021

نظرسنجی