خبرهای روز :

تازه ترین خبرها و آگهی ها

اخبار استان ها

قیمت جهانی کالاهای اساسی

گندم روسیه

313 دلار /2022

گندمB آلمان

330دلار /2022

گندم اتحادیه اروپا(رومانی)

309 دلار / 2022

برنج ویتنام 5% شکسته

397دلار فوب / 2021

برنج پاکستان 5% شکسته

355 دلار / فوب / 2021

برنج تایلند 100% سورت پاربویل

411دلار / فوب / 2021

برنج هند 5% شکسته پاربویل

372دلار / فوب / 2021

روغن پالم آر بی دی مالزی

1468 دلار / فوب /2022

روغن پالم آر بی دی اندونزی

1540دلار فوب / 2022

روغن آفتابگردان (دریای سیاه) اکراین

1548دلار فوب / 2022

روغن سویا برزیل

1587دلار فوب / 2022

شکرخام نیویورک

404/33 دلار/ 2021

شکر سفید لندن

486/1دلار / 2021

نظرسنجی