خبرهای روز :

اخبار استان ها

قیمت جهانی کالاهای اساسی

گندم روسیه

335 دلار /2021

گندمB آلمان

330دلار /2021

گندم اتحادیه اروپا(رومانی)

330 دلار / 2021

برنج ویتنام 5% شکسته

400دلار فوب / 2021

برنج پاکستان 5% شکسته

335 دلار / فوب / 2021

برنج تایلند 100% سورت پاربویل

381دلار / فوب / 2021

برنج هند 5% شکسته پاربویل

351 دلار / فوب / 2021

روغن پالم آر بی دی مالزی

1233 دلار / فوب /2021

روغن پالم آر بی دی اندونزی

1300دلار فوب / 2021

روغن آفتابگردان (دریای سیاه) اکراین

1331دلار فوب / 2021

روغن سویا برزیل

1353دلار فوب / 2021

شکرخام نیویورک

409/83 دلار/ 2021

شکر سفید لندن

487/8دلار / 2021

نظرسنجی