خبرهای روز :

تازه ترین خبرها و آگهی ها

اخبار استان ها

قیمت جهانی کالاهای اساسی

گندم روسیه

368 دلار /2022

گندمB آلمان

369دلار /2022

گندم استرالیا APW ادلاید

414 دلار / 2022

برنج تایلندی هوم مالی

838دلار فوب/2021

برنج ویتنام 5% شکسته

408دلار/ فوب / 2021

برنج پاکستان 5% شکسته

389 دلار / فوب / 2021

برنج تایلند 100% سورت پاربویل

410دلار / فوب / 2021

برنج هند 5% شکسته پاربویل

348دلار / فوب / 2021

روغن پالم اویل اندونزی

1060دلار / فوب /2022

روغن سویا آرژانتین

1350دلار / فوب /2022

روغن پالم اویل مالزی

1010دلار / فوب /2022

روغن آفتابگردان آرزانتین

1500دلار فوب / 2022

روغن سویا برزیل

1397دلار فوب / 2022

شکرخام برزیل

391دلار / فوب /2022

شکرخام نیویورک

385 دلار/ 2021

شکر سفید لندن

512دلار / 2021