خبرهای روز :

اخبار استان ها

قیمت جهانی کالاهای اساسی

گندم روسیه

276 دلار /2021

گندمB آلمان

288 دلار /2021

گندم اتحادیه اروپا(رومانی)

277 دلار / 2021

برنج اورگوئه 5% شکسته

620 دلار فوب / 2021

برنج پاکستان 5% شکسته

440 دلار / فوب / 2021

برنج تایلند 100% سورت پاربویل

493 دلار / فوب / 2021

برنج هند 5% شکسته پاربویل

400 دلار / فوب / 2021

روغن پالم آر بی دی مالزی

1228 دلار / فوب /2021

روغن پالم آر بی دی اندونزی

1255 دلار فوب / 2021

روغن آفتابگردان (دریای سیاه) اکراین

1545 دلار فوب / 2021

روغن سویا برزیل

573 دلار فوب / 2021

شکرخام نیویورک

338 دلار/ 2021

شکر سفید لندن

402 دلار / 2021

نظرسنجی