خبرهای روز :

اخبار استان ها

قیمت جهانی کالاهای اساسی

گندم روسیه

255 دلار /2021

گندمB آلمان

253 دلار /2021

گندم اتحادیه اروپا(رومانی)

253 دلار / 2021

برنج اورگوئه 5% شکسته

585 دلار فوب / 2021

برنج پاکستان 5% شکسته

411 دلار / فوب / 2021

برنج تایلند 100% سورت پاربویل

429دلار / فوب / 2021

برنج هند 5% شکسته پاربویل

363 دلار / فوب / 2021

روغن پالم آر بی دی مالزی

1028 دلار / فوب /2021

روغن پالم آر بی دی اندونزی

1038دلار فوب / 2021

روغن آفتابگردان (دریای سیاه) اکراین

1158 دلار فوب / 2021

روغن سویا برزیل

1191دلار فوب / 2021

شکرخام نیویورک

379 دلار/ 2021

شکر سفید لندن

433دلار / 2021

نظرسنجی