خبرهای روز :

اخبار استان ها

قیمت جهانی کالاهای اساسی

گندم روسیه

299 دلار /2021

گندمB آلمان

302 دلار /2021

گندم اتحادیه اروپا(رومانی)

294 دلار / 2021

برنج اورگوئه 5% شکسته

576 دلار فوب / 2021

برنج پاکستان 5% شکسته

357 دلار / فوب / 2021

برنج تایلند 100% سورت پاربویل

388دلار / فوب / 2021

برنج هند 5% شکسته پاربویل

351 دلار / فوب / 2021

روغن پالم آر بی دی مالزی

1143 دلار / فوب /2021

روغن پالم آر بی دی اندونزی

1180دلار فوب / 2021

روغن آفتابگردان (دریای سیاه) اکراین

558دلار فوب / 2021

روغن سویا برزیل

1329دلار فوب / 2021

شکرخام نیویورک

431/6 دلار/ 2021

شکر سفید لندن

479/1دلار / 2021

نظرسنجی