خبرهای روز :

اخبار استان ها

قیمت جهانی کالاهای اساسی

گندم روسیه

396 دلار /2022

گندمB آلمان

391دلار /2022

گندم استرالیا

423 دلار / 2022

برنج ویتنام 5% شکسته

416دلار فوب / 2021

برنج پاکستان 5% شکسته

378 دلار / فوب / 2021

برنج تایلند 100% سورت پاربویل

415دلار / فوب / 2021

برنج هند 5% شکسته پاربویل

367دلار / فوب / 2021

روغن سویا آرژانتین

1449دلار / فوب /2022

روغن پالم اولئین

1283 دلار / فوب /2022

روغن آفتابگردان آرزانتین

1725دلار فوب / 2022

روغن آفتابگردان روسیه

1725دلار فوب / 2022

روغن سویا برزیل

1500دلار فوب / 2022

شکرخام برزیل

408دلار / فوب /2022

شکرخام نیویورک

404/33 دلار/ 2021

شکر سفید لندن

486/1دلار / 2021

نظرسنجی