خبرهای روز :

اخبار استان ها

قیمت جهانی کالاهای اساسی

گندم روسیه

344 دلار /2021

گندمB آلمان

349دلار /2021

گندم اتحادیه اروپا(رومانی)

342 دلار / 2021

برنج ویتنام 5% شکسته

408دلار فوب / 2021

برنج پاکستان 5% شکسته

347 دلار / فوب / 2021

برنج تایلند 100% سورت پاربویل

386دلار / فوب / 2021

برنج هند 5% شکسته پاربویل

351 دلار / فوب / 2021

روغن پالم آر بی دی مالزی

1323 دلار / فوب /2021

روغن پالم آر بی دی اندونزی

1380دلار فوب / 2021

روغن آفتابگردان (دریای سیاه) اکراین

1423دلار فوب / 2021

روغن سویا برزیل

509دلار فوب / 2021

شکرخام نیویورک

422/62 دلار/ 2021

شکر سفید لندن

497/7دلار / 2021

نظرسنجی