خبرهای روز :

اخبار استان ها

قیمت جهانی کالاهای اساسی

گندم روسیه

355 دلار /2022

گندمB آلمان

326دلار /2022

گندم اتحادیه اروپا(رومانی)

330 دلار / 2022

برنج ویتنام 5% شکسته

390دلار فوب / 2021

برنج پاکستان 5% شکسته

335 دلار / فوب / 2021

برنج تایلند 100% سورت پاربویل

413دلار / فوب / 2021

برنج هند 5% شکسته پاربویل

413دلار / فوب / 2021

روغن پالم آر بی دی مالزی

1373 دلار / فوب /2022

روغن پالم آر بی دی اندونزی

1450دلار فوب / 2022

روغن آفتابگردان (دریای سیاه) اکراین

1386دلار فوب / 2022

روغن سویا برزیل

1415دلار فوب / 2022

شکرخام نیویورک

414/68 دلار/ 2021

شکر سفید لندن

504/5دلار / 2021

نظرسنجی