خبرهای روز :

اخبار استان ها

قیمت جهانی کالاهای اساسی

گندم روسیه

314 دلار /2021

گندمB آلمان

322دلار /2021

گندم اتحادیه اروپا(رومانی)

312 دلار / 2021

برنج اورگوئه 5% شکسته

563 دلار فوب / 2021

برنج پاکستان 5% شکسته

370 دلار / فوب / 2021

برنج تایلند 100% سورت پاربویل

390دلار / فوب / 2021

برنج هند 5% شکسته پاربویل

373 دلار / فوب / 2021

روغن پالم آر بی دی مالزی

1308 دلار / فوب /2021

روغن پالم آر بی دی اندونزی

1300دلار فوب / 2021

روغن آفتابگردان (دریای سیاه) اکراین

1390دلار فوب / 2021

روغن سویا برزیل

1374دلار فوب / 2021

شکرخام نیویورک

448/19 دلار/ 2021

شکر سفید لندن

521/9دلار / 2021

نظرسنجی