خبرهای روز :

اخبار استان ها

قیمت جهانی کالاهای اساسی

گندم روسیه

247 دلار /2021

گندمB آلمان

258 دلار /2021

گندم اتحادیه اروپا(رومانی)

244 دلار / 2021

برنج اورگوئه 5% شکسته

577 دلار فوب / 2021

برنج پاکستان 5% شکسته

366 دلار / فوب / 2021

برنج تایلند 100% سورت پاربویل

381دلار / فوب / 2021

برنج هند 5% شکسته پاربویل

354 دلار / فوب / 2021

روغن پالم آر بی دی مالزی

1158 دلار / فوب /2021

روغن پالم آر بی دی اندونزی

1105دلار فوب / 2021

روغن آفتابگردان (دریای سیاه) اکراین

1235 دلار فوب / 2021

روغن سویا برزیل

1350دلار فوب / 2021

شکرخام نیویورک

379 دلار/ 2021

شکر سفید لندن

433دلار / 2021

نظرسنجی