خبرهای روز :

اخبار استان ها

وضعیت جهانی بازار کالاهای اساسی

گندم روسیه

300 دلار /تحویل فوریه 2021

گندمB آلمان

296 دلار /تحویل فوریه 2021

گندم آمریکا(HRW) 11/5%

279دلار /تحویل فوریه 2021

گندم استرالیا ASW

271 دلار /تحویل فوریه 2021

برنج اورگوئه 5% شکسته

هر تن 645 دلار فوب / تحویل فوریه 2021

برنج آمریکاشماره 2 4% شکسته

هر تن 555 دلار فوب / تحویل فوریه 2021

برنج پاکستان 5% شکسته

هر تن 435 دلار / فوب / تحویل فوریه 2021

برنج ویتنام 5% شکسته

هر تن 520 دلار / فوب / تحویل فوریه 2021

برنج تایلند 100% سورت پاربول

هر تن 385 دلار / فوب / تحویل فوریه 2021

برنج تایلند 5% شکسته

هر تن 515 دلار / فوب / تحویل فوریه 2021

برنج هند 5% شکسته پاربول

هر تن 377 دلار / فوب / تحویل فوریه 2021

برنج هند 25% شکسته

هر تن 355 دلار / فوب / تحویل فوریه 2021

برنج هند 5%شکسته

هر تن 388 دلار / فوب / تحویل فوریه 2021

روغن سویا آمریکا

هر تن 1038 دلار / فوب / تحویل فوریه 2021

روغن پالم آر بی دی مالزی

هر تن 988 دلار / فوب / تحویل فوریه 2021

شکرخام نیویورک

362/65 دلار/ تحویل فوریه 2021

شکر سفید لندن

467/5دلار /تحویل فوریه 2021

منبع: Barchart.com /

نظرسنجی