خبرهای روز :

اخبار استان ها

قیمت جهانی کالاهای اساسی

گندم روسیه

292 دلار /2021

گندمB آلمان

282 دلار /2021

گندم اتحادیه اروپا(رومانی)

287 دلار / 2021

برنج اورگوئه 5% شکسته

640 دلار فوب / 2021

برنج پاکستان 5% شکسته

456 دلار / فوب / 2021

برنج تایلند 100% سورت پاربول

537 دلار / فوب / 2021

برنج هند 5% شکسته پاربویل

392 دلار / فوب / 2021

روغن پالم آر بی دی مالزی

1020 دلار / فوب /2021

روغن پالم آر بی دی اندونزی

1045 دلار فوب / 2021

روغن آفتابگردان (دریای سیاه) اکراین

11308 دلار فوب / 2021

روغن سویا برزیل

1048 دلار فوب / 2021

شکرخام نیویورک

363 دلار/ 2021

شکر سفید لندن

472 دلار / 2021

نظرسنجی