خبرهای روز :

اخبار استان ها

وضعیت جهانی بازار کالاهای اساسی

گندم روسیه

275 دلار /حمل هفته دوم ژانویه 2021

گندمB آلمان

276 دلار /حمل هفته دوم ژانویه 2021

گندم آمریکا(HRW) 11/5%

279دلار /حمل هفته دوم ژانویه 2021

گندم آرزانتین درجه 2

276 دلار /حمل هفته اول ژانویه 2021

گندم استرالیا ASW

262دلار /حمل هفته دوم ژانویه 2021

گندم اتحادیه اروپا - رومانی

279 دلار /حمل هفته دوم ژانویه 2021

گندم درجه یک فرانسه

278 دلار /حمل هفته دوم ژانویه 2021

برنج اورگوئه 5% شکسته

هر تن 645 دلار فوب / حمل هفته دوم ژانویه 2021

برنج آمریکاشماره 2 4% شکسته

هر تن 555 دلار فوب / حمل هفته دوم ژانویه 2021

برنج پاکستان 5% شکسته

هر تن 429 دلار فوب / حمل هفته دوم ژانویه 2021

برنج ویتنام 5% شکسته

هر تن 510 دلار فوب / حمل هفته دوم ژانویه 2021

برنج تایلند 100% سورت پاربول

هر تن 514 دلار فوب / حمل هفته دوم ژانویه 2021

برنج تایلند 5% شکسته

هر تن 515 دلار فوب / حمل هفته دوم ژنویه 2021

برنج هند 5% شکسته پاربول

هر تن 377دلار فوب / حمل هفته دوم ژانویه 2021

برنج هند 25% شکسته

هر تن 350 دلار فوب / حمل هفته دوم ژانویه 2021

برنج هند 5%شکسته

هر تن 377 دلار فوب / حمل هفته دوم ژانویه 2021

روغن سویا آمریکا

هر تن 1066 دلار فوب / حمل هفته دوم ژانویه 2021

روغن پالم آر بی دی مالزی

هر تن 1038 دلار فوب / حمل هفته دوم ژانویه 2021

شکرخام نیویورک

345 دلار/ حمل هفته دوم ژانویه 2021

شکر سفید لندن

435.5 دلار /هفته دوم ژانویه 2021

منبع: Barchart.com /

نظرسنجی